Children’s Trail – Baia Mare – 10 Mai 2023

Baia Mare - Câmpul Tineretului

CHILDREN’S TRAILS

10 MAI 2023

REGULAMENT DE CONCURS

Data limita de înscriere: 07.05.2023 – ora 13:00

Ridicare numere concurs: 10.05.2023 – ora 11:00 – 14:00

Festivitate de deschidere: 10.05.2023 – ora 14:30

Desfasurare competitie: 10.05.2023 – ora 15:30

Festivitate de premiere: 10.05.2023 – ora 17:00

  1. DESCRIERE GENERALĂ

Acest regulament se aplică participanţilor la Crosul Children’s Trails – acţiune care se adresează copiilor de la grădiniţă şi elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal din judeţul Maramureş.

1.1 Organizatorul acestui eveniment este Clubul Sportiv Şcoala Alergării CSSA Baia Mare.

1.2 Evenimentul Crosul ’’Children’s Trails’’ este susţinut financiar de către Consiliul Judeţean Maramureş în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Sport Maramureş.

  1. LOCUL DE DESFĂŞURARE

Câmpul Tineretului  –  Baia Mare  –  ORA 15 :30

  1. ÎNSCRIEREA CONCURENŢILOR

3.1 Înscrierea concurenţilor se face prin înregistrare la adresa de e-mail: antrenor@scoala-alergarii.ro sau pe WhatsApp la numărul de telefon: 0724 407 316 până în data de 07.05.2023 ora 13:00. După această dată şi oră NU se mai fac înscrieri.  NU se fac înscrieri la faţa locului.

3.2  Înscrierea concurenţilor se face pe bază de tabel nominal şi trebuie să conţină:

Numele şi prenumele concurentului, clasa, numele şcolii din care face parte/clubului sportiv, localitatea. (tabel de la şcoală)

  1. TAXĂ DE PARTICIPARE, CATEGORII, DISTANŢE

4.1 Taxa de participare este de 25 lei / concurent.

Înscrierea în concurs atrage după sine plata taxei de participare. Plata taxei de participare se poate face în contul Asociaţia Club Sportiv Şcoala Alergării, cont: RO07BUCU2121215954373RON – ALPHA BANK sau la secretariatul de concurs în ziua concursului. Concurentul va fi validat după achitarea taxei de participare.

4.2 Taxa de participare nu se returnează. Se primeşte kitul în schimbul plăţii.

NOTĂ: Având cronometraj electronic la concurs este necesar să dăm înscrierile cu 3 (trei) zile înainte de ziua cursei. Aşteptăm promptitudine şi seriozitate.

4.3 Kit-ul de participare cuprinde: numărul de concurs, apă, snack dulce şi sărat.

4.4 Ridicarea kitului de concurs se face în data de 10.05.2023 începând cu ora 11:00 până la ora 14:00 în zona de Sosire la  Secretariat.

STARTUL CURSELOR – prima cursa  ora 15:30 Câmpul Tineretului.

4.5 Startul va fi diferit la fiecare categorie în funcţie de distanţa de concurs.

4.6 Fiecare categorie va fi condusă la start de către arbitrul de start.

4.7 Sosirea este comună pentru toate categoriile.

4.8 Organizatorul evenimentului “Crosul Children’s Trails” îşi rezervă dreptul de a face modificări în program.

CATEGORII / DISTANŢE DE CONCURS

Cls.0 – Grădiniţă – 300m

Cls.I – Cls.II – 450m

Cls.III – Cls.IV – 600m

Cls.V – Cls.VI – 1200m

Cls.VII – Cls.VIII – 1500m

Cls.IX – Cls.XII  – 3000m

  1. CLASAMENTE – PREMII

5.1 Clasamentul se face conform categoriilor de concurs/PE CLASE.

5.2 Clasamentul  se va putea urmării online pe monitorul de la sosire.

5.3 În cazul în care va fi foto finish şi nu se va putea face departajarea concurenţilor, va fi declarat câştigător concurentul cel mai tânăr.

5.4 Se premiază primii 3 (trei) clasaţi în ordinea sosirii la fiecare categorie, separat masculin şi feminin.

PREMII:

Loc I:  TRICOU ”CHILDREN’S TRAILS” + RUCSAC + TROFEU + MEDALIE + DIPLOMĂ

Loc II: RUCSAC + TROFEU + MEDALIE + DIPLOMĂ

Loc III: RUCSAC + TROFEU + MEDALIE + DIPLOMĂ

  1. CRONOMETRAJ

6.1 Cronometrajul se face electronic de către firma my-run.ro Cluj Napoca.

6.2 Numărul de concurs va avea ataşat cipul pe spate. NU se dezlipeşte cipul de pe număr. Numărul de concurs este nominal, nu poate concura un alt sportiv cu el. (în cazul în care se va întampla acest lucru ambii concurenţi vor fi descalificaţi)

6.3 Numărul de concurs trebuie să fie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil.

6.4 Rezultatele se vor găsi pe siteul www.my-run.ro.

 

  1. ECHIPAMENT

Participanţii vor avea echipament adecvat de alergare (tricou, pantalon trening/iegăr/ adidaşi).

  1. DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

8.1 Participarea la evenimentul “Crosul Children’s Trails” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă fizică şi mentală a capacităţii persoanei de a participa la eveniment, a stării sale de sănătate. 

8.2 Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere că este aptă medical şi îşi asumă faptul că datele completate sunt complete şi reale.

8.3 În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment (părinte, tutore, etc), persoana care completează şi trimite formularul de înscriere îşi asumă responsabilitatea pentru caracterul real al datelor completate şi totodată îşi asumă deplina responsabilitate că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

8.4 Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere şi acceptarea regulamentului de concurs, participantul îşi asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă şi că nu suferă de nici o afecţiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfăşurarii evenimentului şi îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte participarea la evenimentul “Crosul  Children’s Trails”.

8.5 Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere şi acceptarea regulamentului de concurs, participantul declară că a înţeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiţie.

8.6 Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

8.7 În ceea ce priveşte participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere părinţii sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiţie.

  1. TRASEUL CURSEI

9.1 Probele de concurs se vor desfăşura pe asfalt, pe aleile de pe Câmpul Tineretului.

9.2 Fiecare cursă va fi marcată corespunzător de către organizator. Traseele vor fi marcate prin benzi, săgeţi şi vor avea poziţionaţi voluntari care să sprijine buna desfăşurare a concursului.

  1. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

10.1 Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

10.2 Cei care nu respectă această regulă vor FI DESCALIFICAŢI!

Mult succes participanţilor!

Clubul Sportiv Școala Alergării oferă un premiu de 400 lei profesorului/ antrenorului/învățătorului care participă cu cei mai mulți copii în concurs.

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş.