Crosul Tinereții – Baia Mare – 4 noiembrie 2021

Școala Alergării - Crosul Tinereții 2021 - Regulament
 1. GENERALITĂŢI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Crosul Tinereţii. 

1.2. Organizatorul evenimentului este DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUREŞ.

1.3. Probele din cadrul evenimentului Crosul Tinereţii sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condiţiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierea participanţilor se face începând din data de 15.10.2021 până în data de 02.11.2021 prin completarea şi transmiterea declaraţiei pe proprie răspundere/formular de înscriere la adresa de email: antrenor@scoala-alergarii.ro.

1.5. Prin primirea numărului de concurs  fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la evenimentul Crosul Tinereţii, precum şi regulamentul competiţional.

– declară că a citit şi este de acord cu Politica de Confidenţialitate privind prelucrarea de către DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUEŞ a datelor cu caracter personal inclusiv in ce priveşte prelucrarea imaginii foto şi video folosite în materialele de promovare ale evenimentului.

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale şi că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condiţiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant.

1.7. Competiţia se desfăşoară în data de 04.11.2021.

1.8. Nu se acceptă înscrieri la faţa locului în ziua concursului.

 1. DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la evenimentul Crosul Tinereţii se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacităţii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea  formularului de înscriere, persoana declară pe propria răspundere şi îşi asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează şi trimite formularul îşi asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate şi îşi asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea  formularului de înscriere şi acceptarea Regulamentului de concurs, participantul îşi asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă şi că nu suferă de nicio afecţiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfăşurării evenimentului şi îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte participarea la evenimentul Crosul Tinereţii.

2.7. Dacă formularul de înscriere este completat şi transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea şi trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment şi-a dat acordul pentru înscriere şi că a acceptat că îndeplineşte toate condiţiile de participare prevăzute în prezenta secţiune şi prezentul Regulament.

2.5. Prin completarea  formularului de înscriere şi acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este evenimentul Crosul Tinereţii, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, co-organizatori, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exoneraţi de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanţilor şi sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.6. Prin completarea  formularului de înscriere şi acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, co-organizatorii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.9. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiţii sportive.

2.10. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.11. În ceea ce priveşte participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea formularului de înscriere părinţii sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la

competiţie.

2.12. Părinţii sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiţie declară pe propria răspundere că au fost informaţi cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment şi că îşi asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (co-organizatori, sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exoneraţi de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanţilor, tutorilor legali ai acestora şi/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.13. Părinţii sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiţie declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoştinţă de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment şi îşi asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident.

 1. TAXA DE PARTICIPARE

3.1.  Nu se percepe taxa de înscriere!

3.2. Înregistrările se deschid la data şi ora prevăzută de organizator.

 1. CATEGORII ŞI CLASAMENT

4.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele categorii:

 • 14 – 16 ani – 1,4 km
 • 17 -19 ani – 2,3 km
 • 20 – 30ani – 2,8 km
 • 31 – 35 ani – 3,6 km

4.2. Clasamentul pe categorii de vârstă se va face în funcţie de sosirea concurenţilor în momentul în care alergătorul trece linia de sosire.

4.3. Se premiază primii 3 clasaţi la fiecare categorie atât la feminin cât şi la masculin.

4.4. În stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ţine cont de data şi anul naşterii concurentului.

4.5. Premiile la evenimentul Crosul Tinereţii vor consta în produse.

4.6. Pentru primii 150 de participanţi se oferă medalie, croissant şi apă.

ATENŢIE! Validarea clasamentului se va face la terminarea evenimentului, după soluţionarea contestaţiilor şi a cazurilor de forţă majoră.

 1. PROCEDURI DE CONCURS

5.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului.

5.2.Startul

Startul se va da la data de 04.11.2021, la ora 14.

Locul zonei de start: Parcul Regina Maria lângă Ciupercă.

5.3. Retragerea din concurs/Abandonul

 1. a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.
 2. b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.
 3. c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
 4. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

6.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

6.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ţinută sportivă (pantaloni/fustă/colanţi, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator), foiţă vânt/ploaie, în funcţie de vreme.

 1. RECLAMAŢII / CONTESTAŢII

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a cursei.

 1. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

9.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

9.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

9.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 3 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

9.4. Sunt de acord ca DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUEŞ  să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUEŞ în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUEŞ.

Organizator

Școala Alergării - Trofeul Tăuții Măgherăuș 2020 - DJTS

Parteneri

Co-organizator

Logo Școala Alergării Baia Mare / Sighet