Trofeul Tăuții Măgherăuș 2020

REGULAMENT CURSA COPIILOR

Descarcă PDF

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiția „Trofeul Tăuţii Măgherăuş” (denumit în continuare Competiţie) este organizată de Asociația Club Sportiv Şcoala Alergării CSSA  cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş. Competiţia  are ca scop promovarea mişcării (alergarea în aer liber) şi a unui stil de viaţă sănătos pentru un segment larg al populaţiei precum şi implicarea comunităţii locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății şi beneficiile acestora.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.scoala-alergarii.ro. Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 2.

PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Competiţia se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 9 mai 2020, începând cu ora 9:00, în Tăuţii Măgherăuş, având startul şi sosirea în zona Şcolii cu clasele I-VIII –Traian Vuia, conform desfăşurării Competiţiei, aşa cum este acesta detaliată în Secţiunea 3 a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3.

DESFĂȘURAREA COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei      

Această competiţie se adresează copiilor care se vor întrece pe traseul stabilit de organizatori. Pot participa  persoane care au împlinit vârsta de 4 ani până la vârsta de 19 ani.

Toţi participanţii trebuie sa se înscrie pe pagina de „Înscriere” de pe site-ul oficial în limita şi până la data detaliată pe site-ul oficial. Pentru aceste curse NU se plăteşte taxă de participare.

3.2.Cursa copiilor. Categorii de concurs

Cursa copiilor va avea loc în ziua de sâmbătă 09.05.2020

Categorii :

Grădiniţă + Clasa 0

Clasele I-II

Clasele III-IV

Clasele V-VI

Clasele VII-VIII

Clasele IX-X

Clasele XI-XII

 

3.3. Distanţe şi trasee de parcurs

Traseul de concurs va fi semnalizat de catre organizatori prin garduri şi benzi de delimitare şi va fi supravegheat de (arbitri) de cursă, politişti amplasaţi în diferite puncte ale traseului. Descrierea şi harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial.

Suprafaţa de concurs –asfalt.

Distanţele de concurs sunt:

Grădiniţă + Clasa 0 – 300m

Cls.I-II – 400m

Cls.III-IV – 600m

Cls V-VI – 800m

Cls.VII-VIII – 1000m

Cls.IX-X – 2000m

Cls.XI-XII -2500m

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor la curse se  face online pe site-ul www.my-run.ro până la data detaliată pe site-ul oficial. Sunt considerate înscrieri valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de înscriere (on-line).

Descarcă declarația aici.​

Înscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate înscrieri incomplete şi vor fi anulate. La ridicarea kit-ului de participare toţi participanţii vor semna o declaraţie pe propria răspundere.

3.5. Ridicarea kit-ului de concurs

Preluarea numerelor de concurs se va face de la secretariatul de concurs care va fi în incinta Sala de Sport a Şcolii cu cls.I-VIII-Tăuţii Măgherăuş după urmatorul program:

-vineri  08.05.2020 – între orele 17-20

-sâmbătă 09.05.2020 – între orele 7-8h30″

3.6. Taxe de participare

Taxa de participare – pentru Trofeul Tăuţii Măgherăuş – cursa copiilor NU există taxă de înscriere.

 

3.7. Acordul pe propria răspundere

Pentru cursa copiilor la ridicarea kit-ului de participare toţi participanţii vor semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere ca sunt apţi din punct de vedere medical pentru participarea la competiţie în prezenţa unui reprezentant al organizatorului şi a unui martor. Această declaraţie va putea fi printată după înscrierea on-line sau va fi completată înainte de  ridicarea kit-ului.

Participanţii sub 18 ani la cursa copiilor – vor fi însoţiţi la înscriereri şi ridicarea numărului de concurs de un părinte (profesor sau tutore legal) care va completa şi semna formularul de înscriere prin care îşi va da acordul pe proprie răspundere că copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la competiţie în prezenţa unui reprezentant al organizatorului şi a unui martor.

3.8. Echipament de concurs. Numere de concurs

Participanţii (copiii) vor participa la competiţie cu propriul echipament. Numerele de  concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori.

Numărul de concurs (pe care se va afla montat chipul electronic de cronometrare) se va înmana concurenţilor la ridicarea kiturilor conform programului anunţat pe site în zilele anterioare cursei.

Se va avea grijă ca chip-ul electronic de cronometrare (de unică folosinţă) montat pe numărul de concurs să NU fie dezlipit de pe acesta.

Cronometrarea va fi asigurată de o companie specializată. Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui alergător, înregistrând fiecare trecere a chipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu şi la sosire.

ATENŢIE! Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificaţi automat. Este responsabilitatea participanţilor să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din faţă şi să nu deterioreze chipul electronic.

Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului.

În ziua competiţiei NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs – în cazul pierderii şi nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.

3.9. Start

Pentru ora de start la fiecare probă vă rugăm să consultaţi pagina de program oficial a evenimentului de pe site-ul oficial.

3.10. Stabilirea rezultatelor

Pentru fiecare cursă „clasamentul oficial” se va stabili prin cronometrare electronică şi va fi disponibil pe site-ul competiţiei şi pe site-ul www.my-run.ro

Conform regulamentelor internaţionale „clasamentul official” este alcătuit pe baza „timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. „Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.

Categoriile de vârstă vor lua în calcul vârsta la data de 31 decembrie, respectiv vârsta pe care participantul o va împlini în cursul anului indiferent dacă este înainte sau după data evenimentului.

SECŢIUNEA 4.

NOTIFICAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1.  Premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare categorie de vârstă. Premiile vor fi anunţate pe site-ul oficial înainte de data evenimentului.

Aici puse premiile.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc în zona Sălii de Sport a Şcolii cu cls. I-VIII Tăuţii Măgherăuş. Pentru ora exactă  A FESTIVITĂŢII vă rugăm să consultaţi pagina de program oficială a evenimentului.

Premii cursa copiilor:

CategoriiDistanţăPremii în materiale sportiveTOTAL (fete+băieţi)
grădiniţă + cls. 0300 mvoucher 200/150/100 lei900 lei
cls. I-II400 mvoucher 300/200/100 lei1200 lei
cls. III-IV600 mvoucher 300/200/100 lei1200 lei

 

CategoriiDistanţăPremii în baniTOTAL (fete+băieţi)
cls. V-VI800 m300/200/100 lei1200 lei
cls. VII-VIII1000 m300/200/100 lei1200 lei
cls. IX-X2000 m300/200/100 lei1200 lei
cls. XI-XII2500 m300/200/100 lei1200 lei

SECŢIUNEA 5.

CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Puncte de hidratare

Conform regulamentelor internaţionale la sosire toti participantii vor primi apă plată, bautură izotonică, mere, banane, portocale, glucoză. Participanţii sunt rugaţi să arunce sticlele şi paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curăţenie.

5.2.Prim Ajutor – Ambulanţă – Retragere

Evenimentul va beneficia de asistenţă medicală specializată contractată de către organizatori. În caz de urgenţă medicală arbitri şi voluntari de pe traseu vor fi instruiţi pentru contactarea rapidă a serviciilor medicale. Alergatorii care s-au retras din cursă sunt rugaţi să-şi anunţe retragerea la arbitrii de traseu sau dacă ajung în zona Start/Sosire la arbitri din această zonă.

5.3. Condiţii administrative

Organizarea evenimentului revine Asociaţiei Club Sportiv Şcoala Alergării CSSA care se ocupă de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie şi arbitrii necesari desfăşurării competiţiei.

Eventualii susţinători ai participanţilor (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinatatea traseului dar în afara rutei de alergare având grijă să nu deterioreze zonele de spaţiu verde.

Circulaţia rutieră va fi resticţionată pe durata desfăşurării competiţiei întreg traseul de alergare.

Evenimentul va beneficia de prezenţa:
– ambulanţă
– echipaje de poliţie rutieră şi comunitară.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţi. Lista câştigătorilor va fi publicată la maxim 2 zile după eveniment pe site-ul oficial. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislatiei în vigoare. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificarilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

 

 

Înscrie-te la Newsletter

Coorganizator

Acest eveniment este posibil datorită

Parteneri

S-au implicat și

Școala Alergării - Trofeul Tăuții Măgherăuș 2020 - DJTS