Trofeul Tăuții Măgherăuș 2020

REGULAMENT CURSA POPULARĂ - CROS 5KM

Descarcă PDF

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiția „Trofeul Tăuţii Măgherăuş” (denumit în continuare Competiţie) este organizată de Asociația Club Sportiv Şcoala Alergării CSSA cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş. Competiţia are ca scop promovarea mişcării (alergarea în aer liber) şi a unui stil de viaţă sănătos pentru un segment larg al populaţiei precum şi implicarea comunităţii locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății şi beneficiile acestora.
Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.scoala-alergarii.ro. Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 2.

PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Competiţia se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 9 mai 2020, începând cu ora 9:00, în Tăuţii Măgherăuş, având startul şi sosirea în zona Şcolii cu clasele I-VIII –Traian Vuia, conform desfăşurării Competiţiei, aşa cum este acesta detaliată în Secţiunea 3 a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3.

Desfășurarea COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei      

Această competiţie se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor şi adulţilor care se vor întrece pe traseul stabilit de organizatori.

Cros 5kmcursa populară pot participa  persoane care au împlinit vârsta de 14 ani până la data desfăşurării competiţiei.

Toţi participanţii trebuie să se înscrie  pe pagina de „Înscriere” de pe site-ul oficial www.my-run.ro în limita şi până la data detaliată pe site-ul oficial. Pentru aceste curse NU se fac înscrieri în ziua şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

3.2.Cursa de adulţi și tineri – Categorii

Cursa de adulţi va avea loc în ziua de sâmbătă 09.05.2020

Cros 5 km cursa populară  –  Cursă individuală

Categorii:
18-34 ani
35-44 ani
45+ ani

3.3. Distanţe şi trasee de parcurs

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizator prin garduri şi benzi de delimitare şi va fi supravegheat de (arbitri) de cursă, politişti  amplasaţi în diferite puncte a traseului. Descrierea şi harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial. Traseul are o distanţă de 2,5 km. Se vor efectua 2 ture (2×2,5 km).

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor la cursă se face online pe site-ul www.my-run.ro în limita şi până la data detaliată pe site-ul oficial.

Pentru cursa de cros 5km – cursa populară sunt considerate înscrierile valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de înscriere (on-line) şi fac dovada plăţii în termen de 3 zile  lucratoare de la înscrierea on-line.

Înscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate înscrieri incomplete si vor fi anulate. La ridicarea kit-ului de participare toţi participanţii vor semna o declaraţie pe propria răspundere.

3.5. Ridicarea kit-ului de concurs

Preluarea numerelor de concurs se va face de la secretariatul de concurs care va fi în Sala de Sport a Şcolii cu cls.I-VIII-Tăuţii Măgherăuş după următorul program:

-vineri  08.05.2020 – între orele 17-20

-sâmbătă 09.05.2020 – între orele 7-8h30″

3.6. Retragerea din competiţie

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei NU  este posibilă.

3.7. Taxa de participare

Taxa de participare este detaliată pe site-ul oficial.

Plata contribuției de participare trebuie facută în termen de 3 zile de la înscrierea online. Neîncadrarea în acest termen duce la ștergerea înregistrării din tabelul participanților, cu posibilitatea înscrierii ulterioare, dar nu mai târziu de data limită a înscrierilor.

Perioada de înscriere şi taxa de participare la Cros 5 km cursa populară:

– 31 martie – 75 ron

1 aprilie – 30 aprilie – 85 ron

1mai – 5 mai – 100 ron

3.8. Metode de plată

Plata taxei de înscriere se face prin plată online sau transfer bancar folosind detaliile de mai jos.

Detalii transfer bancar:

Beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Şcoala Alergării CSSA

CIF 38285673

Cont IBAN: RO07BUCU2121215954373RON

Banca: Alpha Bank sucursala Baia Mare

Detalii plată: Contribuţie Cros Tăuţii Măgherăuş

Nume prenume

 

3.9. Acordul pe propria răspundere

Pentru cursa de 5km – cursa populară la ridicarea kit-ului de participare toţi participanţii vor semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru participarea la competiţie în prezenţa unui reprezentant al organizatorului şi a unui martor. Această declaraţie va putea fi printată după înscrierea on-line sau va fi completată înainte de  ridicarea kit-ului.

Descarcă declarația aici.​

Participanţii sub 18 ani la orice cursă – vor fi însoţiţi la înscriere şi ridicarea numărului de concurs de un părinte care va completa şi semna formularul de înscriere prin care îşi va da acordul pe proprie răspundere că copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la competiţie în prezenţa unui reprezentant al organizatorului şi a unui martor.

3.10. Echipament de concurs. Numere de concurs

Participanţii (copii şi adulţi) vor participa la competiţie cu propriul echipament. Numerele de  concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori.

Numărul  de concurs (pe care se va afla montat chipul electronic de cronometrare) se va înmâna concurenţilor la ridicarea kiturilor conform programului anunţat pe site în zilele anterioare cursei.

Se va avea grijă ca chip-ul electronic de cronometrare (de unică folosinţă) montat pe numărul de concurs să NU fie dezlipit de pe acesta.

Cronometrarea va fi asigurată de o companie specializată. Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui alergător, înregistrând fiecare trecere a chipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu şi la sosire.

ATENŢIE! Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificaţi automat. Este responsabilitatea participanţilor să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din faţă şi să nu deterioreze chipul electronic.

Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului.

În ziua competiţiei NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs – în cazul pierderii şi nici schimbarea numerelor de concurs între alergatori. Aceste abateri duc la descalificare.

3.11. Start – Limita de timp – Redeschiderea traficului

Pentru ora  de start la fiecare probă vă rugăm să consultaţi pagina de program oficial a evenimentului de pe site-ul oficial.

Timpul limită pentru cursa de 5 km – cursa populară este de 1 h15”.

Participanţii care vor ajunge la Sosire după această limită de timp nu vor fi incluşi în clasamentul cursei la care au participat.

3.12. Stabilirea rezultatelor

Pentru cursa cros 5km – cursa populară „clasamentul oficial” se va stabili prin cronometrare electronică si va fi disponibil pe site-ul competiţiei şi pe site-ul www.my-run.ro

Conform regulamentelor internaţionale „clasamentul oficial” este alcătuit pe baza „timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. „Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.

Categoriile de vârstă vor lua în calcul vârsta la data de 31 decembrie, respectiv vârsta pe care participantul o va împlini în cursul anului indiferent dacă este înainte sau după data evenimentului.

SECŢIUNEA 4.

NOTIFICAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare categorie de vârstă. Premiile vor fi anunţate pe site-ul oficial înainte de data evenimentului.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc la locul de desfăşurare a evenimentului în zona Sălii de Sport a Şcolii cu cls. I-VIII Tăuţii Măgherăuş. Pentru ora exactă vă rugăm să consultaţi pagina de program oficial a evenimentului.

Premii cursa 5k:

Categorii

Premii în bani

TOTAL (fete+băieţi)

18-34 ani

400/200/100 lei

1400 lei

35-44 ani

400/200/100 lei

1400 lei

45+ ani

400/200/100 lei

1400 lei

SECŢIUNEA 5.

CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Puncte de hidratare

Conform regulamentelor internaţionale  la sosire toţi participanţii vor primi apă plată, bautură izotonică, mere, banane, portocale, glucoză. Participanţii sunt rugaţi să arunce sticlele şi paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curăţenie.

5.2. Prim Ajutor – Ambulanţă – Retragere

Evenimentul va beneficia de asistenţă medicală specializată contractată de către organizatori. În caz de urgenţă medicală arbitri şi voluntari de pe traseu vor fi instruiţi pentru contactarea rapidă a serviciilor medicale. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt rugaţi să-şi anunţe retragerea la arbitrii de traseu sau dacă ajung în zona Start/Sosire la arbitri din această zonă.

5.3. Condiţii administrative

Organizarea evenimentului revine Asociaţiei Club Sportiv Şcoala Alergării CSSA care se ocupă de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie şi arbitrii necesari desfăşurării competiţiei.

Eventualii susţinători ai participanţilor (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinatatea traseului dar în afara rutei de alergare având grijă să nu deterioreze zonele de spaţiu verde.

Circulaţia rutieră va fi resticţionată pe durata desfăşurării competiţiei pe întreg traseul de alergare.

Evenimentul va beneficia de prezenţa:
– ambulanţă
– echipaje de poliţie rutieră şi comunitară.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista câstigătorilor va fi publicată la maxim 2 zile după eveniment pe site-ul oficial. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificarilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Înscrie-te la Newsletter

Coorganizator

Acest eveniment este posibil datorită

Parteneri

S-au implicat și

Școala Alergării - Trofeul Tăuții Măgherăuș 2020 - DJTS